Kurs dla członków organizacji pozarządowych

Kurs dla członków organizacji pozarządowych

Fundacja im. Stanisława Flisa „Archiwa Pomorskie” zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych (NGO) z woj. pomorskiego, prowadzących własne archiwa lub planujących je stworzyć, a także wszystkich NGO posiadających dokumentację podlegającą archiwizacji, do udziału w bezpłatnym kursie kancelaryjno-archiwalnym. Kurs odbędzie się 5, 6, 19 i 20 października w  Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera  przy ul. Sobieskiego 344 .